امروز: 27 مهر ماه 1396 >>   پایگاه رسمی اطلاع رسانی چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، هتل المپیک تهران، 5 تا 7 مهرماه 1395
Skip Navigation Links

گزارش چهارمین همایش سد و تونل ایران

پیام دبیر اجرایی همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
جناب آقای دکتر علی نورزاد

دستیابی ملت‌ها به شرايط مطلوب در شاخص‌های توسعه و حداقل امکانات رفاهی نیازمند سازمان‌دهی پیشرفت‌های علمي و گسترش فناوري‌ها با رويكرد نيل به توسعه پایدار می‌باشد. تدوين و استقرار برنامه‌های کوتاه و بلندمدت مبتنی بر تناسب عرضه و تقاضا در عرصه های مختلف، توام با تامین و ارتقای سطح کمی و کیفی زیرساخت‌های لازم از جمله اولويت‌هاي لاینفک در تنظيم برنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های کشور به شمار مي‌رود. سد و تونل نيز به عنوان يكي از مهم‌ترين و پيچيده‌ترين اجزاء زیرساخت‌های توسعه‌اي کشور، علاوه بر بعد فنی و اجرایی، سهم عمده‌اي از مناسبات اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی را به خود اختصاص داده است.
در سال‌های اخیر به همت اساتید متخصص دانشگاهی و مهندسان مشاور و پیمانکاران توانمند، توان بومی صنعت سد و تونل از جنبه‌هاي گوناگون رشد چشمگیری را به نمايش گذاشته و هم اكنون در كشور پروژه‌های عظیمی در حال مطالعه، ساخت و بهره برداری می‌باشد. پروژه‌هايي كه مي‌توان از آن‌ها به عنوان افتخارات ملي و بعضاً بين المللي ياد كرده و از اين ظرفيت در راستاي توسعه مناسبات و تعميق مراودات خارج از مرزهاي جغرافيايي بهره‌گيري نمود. لذا در شرايط حاضر ضرورت دارد تا با برنامه‌ریزی هدفمند و منسجم و در سايه مشاركت دو بازوي حاكميت به عنوان حامي و بخش خصوصي بعنوان مجري در راستاي نيل به اهداف و سياست‌هاي ابلاغ شده اقتصاد مقاومتي و توسعه صادرات غير نفتي در زمينه خدمات مهندسی به منظور بهره‌برداري هرچه بيشتر از ظرفيت‌هاي موجود در داخل كشور بپردازیم.
با درنظر گرفتن چنین پتانسیل ارزشمندی و با توجه به توسعه و پیشرفت دانش و تخصص، فناوری‌های پیشرفته، مصالح و روش‌های نوین طراحی و اجرا، فراهم نمودن بستر‌ مورد نياز براي ايجاد ارتباطي نزديك و تبادل نظر با هدف انتقال دانش و تجارب فعالان صنعت سد و تونل در سطح ملي و بین‌المللی ضرورت يافته است. لذا به منظور هم انديشي در ارتباط با مسائل گوناگون اين صنعت و ارائه راهكارهاي کاربردی با نگاهي تخصصي و حرفه‌ای، چهارمین همایش سد و تونل ایران درمهرماهسال 1395 باحمایت نهادهایدولتیوخصوصی و با همکاری انجمن‌های علمی و تحقیقاتی مرتبط درمحلهتلالمپیکتهرانبرگزارمی‌گردد.
برگزارکنندگان این همایش براساس تجربیات موفق كسب شده در سه دوره قبلی، نظرات اساتید، انجمن‌های علمی و تحقیقاتی و فعالان صنعت، طی جلسات اعضای شورای سیاست‌گذاری، محورهای کاربردی با موضوعات روز صنعت را برای این همایش مشخص نمودند. همچنین همزمانبابرگزاریاين همایش،بزرگتریننمایشگاهمرتبطدرکشورنیزباحضورکارفرمایان،مهندسان مشاور،پیمانکارانوشرکت‌هایمنتخبدرحوزهتجهیزاتوماشینآلاتبه منظورمعرفیآخریندستاوردهایاینصنعتبرگزارخواهدشد. در اين مجال ضمن تقدیر و تشکر از همه حامیان و دست‌اندرکاران برگزاري این همایش، اميد آن داريم كه اين رويداد علمي بتواند نقش مفید و مؤثري را در ارتقاء سطح كيفي زندگي و استقرار توسعه پايدار در كشور ايفاء نمايد. توفيق روز افزون مسئولين و مردم شريف ميهن اسلامي‌مان ايران را از درگاه احديت مسئلت دارم.

   

   
   
   

 

نگاهی به وضعیت مقالات و داوری

پرداختن به مساﺋﻞ حرفه ای، کاربردی، کلان و راهبردی بخش سد و تونلاز جمله شاخص برگزاری همایش بوده است. تمرکز بر پژوهش های علمی با رویکرد ﺗﺌوریک و مساﺋﻞ فنی صرف را با توجه به اینکه این گروه مساﺋﻞ مورد توجه دیگر رویدادها هستند، لذا برخی مقالات باکیفیت به دلیل پرداختن به مساﺋﻞﺗﺌوریک و بسیار فنیخارج از محورهای همایش مورد پذیرش قرار
نگرفته اند.
بالاخص در سه دوره گذشته که فراخوان مقاله و اراﺋﻪ منتخب آنها در برنامه های همایش قرار گرفته است. سعی شده محورها براساس ماموریت کلی همایش به تعداد محدود انتخاب شوند تا دستیابی به جمع بندی نسبی در آنها میسر باشد. همچنین درخصوص انتخاب مقالات در مرحله چکیده توجه ویژه ای به همخوانی موضوع مقاله با محور های دریافتی شود و مقالات رسیده حتی در صورت کیفیت بسیار بالا، درصورتی که خارج از محورهای همایش بوده و هیات داوران به جمع بندی برای اضافه کردن محوری به محورهای همایش نرسیده باشد، ضمن تشکر از ارسال کنندگان چکیده آنها، موردقبول واقع نشده اند.

بازتاب های خبری همایش سد و تونل ایران در بعضی از سایت های خبری

سایت صما


 

سپاه نیوز


 

آژانس خبری انرژی

 

عصر نمایشگاه