امروز: 27 مهر ماه 1396 >>   پایگاه رسمی اطلاع رسانی چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، هتل المپیک تهران، 5 تا 7 مهرماه 1395

دبیرخانه چهارمین همایش سد و تونل ایران، شرایط بورسیه همایش را برای دانشجویان نخبه اعلام کرد.

1-شرایط بورسیه
الف-معدل بالای 16
ب-دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط
ج-تاییدیه دانشگاه مربوطه در صحت فوق
 

2-نحوه ثبت نام و اعلام نتایج
داوطلبان باید مدارک خود را تا تاریخ 1395/06/31 به دبیرخانه همایش از طریق نمابر ارسال نمایند و تایید ثبت نام خود را از دبیرخانه دریافت کنند.