امروز: 27 مهر ماه 1396 >>   پایگاه رسمی اطلاع رسانی چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، هتل المپیک تهران، 5 تا 7 مهرماه 1395

نشست های تخصصی همایش پیشین سد و تونل (مهرماه 1393)
 


عنوان نشست: ایمنی در تونلهای ترافیکی (ساخت/ بهره برداری)

با حضور محترم:
جناب آقای دکتر فرزانه (استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف)
جناب آقای مهندس هاشمی تشکری (معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران)
جناب آقای قزوینیان (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
جناب آقای پور هاشمی (جانشین مجری طرح های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)
 


عنوان نشست: سد بختیاری، ساخت یا توقف؟

با حضور محترم
جناب آقای دکتر غروی(مدیر عامل شرکت مشانیر)
جناب آقای مهندس رضازاده(مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب نیرو)
جناب آقای مهندس بزرگ زاده(معاون فنی و پژوهش¬ها شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران)
جناب آقای دکتر قائمیان(معاون آموزشی دانشکده عمران دانشگاه شریف)
جناب آقای مهندس جلال¬زاده(مسئول بخش مهندسی ارزش شرکت مهاب قدس)
 


عنوان نشست: اقتصاد در طرح های سد و تونل


با حضور محترم
جناب آقای مهندس ترکان(مشاور محترم رئیس جمهور)
جناب آقای مهندس دادمان(دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی)
جناب آقای مهندس چوبدار(مدیر عامل شرکت آبادراهان پارس)
جناب آقای مهندس اسماعیل نیا(مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت نیرو)
جناب آقای مهندس انصاری(رییس هیأت مدیره شرکت کیسون و ریاست محترم انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی)
 


 

عنوان نشست: چالش های تونل های بلند انتقال آب

با حضور محترم
جناب آقای مهندس توکلی(رییس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی)
جناب آقای مهین راد (شرکت اشتوکی پارس)
جناب آقای دکتر صمدی(مدیر عامل آب منطقه ای چهارمحال بختیاری)
جناب آقای شکر الهی (مدیرکل دفترطرح های توسعه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب و نیرو)
جناب آقای ابوالحسنی(مدیر عامل شرکت بین المللی ارسا ساختمان)
 


 

عنوان نشست: سد، آری یا نه؟


با حضور محترم
جناب آقای مهندس دائمی(معاونت وزارت نیرو)
جناب آقای مهندس ترکش دوز(مدیر عامل شرکت مهاب قدس)
جناب آقای مهندس رضازاده(مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب نیرو)
جناب آقای دکتر درویش(معاونت محترم سازمان حفاظت محیط زیست)
 


 

عنوان نشست: صلاحیت کارفرمایانبا حضور محترم
جناب آقای مهندس فروغی(ریاست بنیاد آب ایرانیان)
جناب آقای مهندس ملکیانی فر(رییس هیأت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی)
جناب آقای رامینه(رییس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور)
جناب آقای مهندس امام(مدیر عامل سازمان مهندسی عمران شهر تهران)