امروز: 27 مهر ماه 1396 >>   پایگاه رسمی اطلاع رسانی چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، هتل المپیک تهران، 5 تا 7 مهرماه 1395
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > درباره همایش > محورهای چهارمین همایش سد و تونل ایران
محــورهای همایش سد و تونل ایران

بخش سد
- اثرات زیست محیطی سدها و اقدامات کاهشی
- بررسی وضعیت سدسازی در جهان و مقایسه با شرایط ایران
- مدیریت بهره برداری و نگهداری سدها
- رسوب مخازن و توسعه پایدار (مدیریت مخزن، حفظ ظرفیت مفید، تاثیر اقلیم، کیفیت آب و وابستگی آب شرب شهرها به آن)
- نقش سدها برای مقابله با تاثیرات تغییر اقلیم و استراتژی های مناسب
- نقش سدها در پایداری منابع آب حوزه های آبریز (مدیریت توامان و بهم پیوسته منابع آب سطحی، زیرزمینی و ذخیره سدها)
- مهندسی دوباره در پروژهای سدسازی و کاربرد های سدهای بلااستفاده، رهاسازی و برچیدن آنها
- سدهای پسماند
- ایمنی و تحلیل ریسک
- سدهای بتنی، بتن غلتکی و با مصالح سیمانی

بخش تونل
- طراحی شهری و کاربرد فضاهای زیرزمینی، طرحهای جامع زیرزمینی کلانشهرها
- مروری بر تجربیات متروی تهران
- اطفای حریق در تونلهای ترافیکی
- عملیات بهره برداری، پایش، تعمیر، نگهداری و نوسازی تونلها
- چالشهای تونل های بلند انتقال آب
- نوسازی و استفاده مجدد از دستگاه های TBM
- بهینه سازی هزینه و تامین مالی ساختارهای زیرزمینی